'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Brevikåsen, detaljregulering - offentlig ettersyn. Avsluttet.

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 18.05.11 i sak 24/11 å legge privat forslag til Reguleringsplan for Brevikåsen, detaljregulering med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 17.06.11-05.08.11.

PlankartPlanområdet dekker et areal på ca 70 daa og ligger i Brevikåsen rett nord for Brevik sentrum og like sør for sementfabrikken til Norcem på Dalen.

Forslagstillers hensikt med planforslaget er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse og eventuelt barnehage på deler av eiendommen 69/124, Eidangervegen 11, og på deler av kommunal grunn.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller via elektronisk høringssvar innen 05.08.2011..

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.

Oversiktskart 28.04.11.pdf
Samlet saksframstilling 18.05.11.pdf
Saksprotokol 24-11 18.05.11.pdf
Plankart 11.04.11.pdf
Planbestemmelser 11.04.11.pdf
Illustrasjonsplan 23.03.11.pdf
Kartvedlegg FMsak 94.09 01.10.09.pdf
Illustrasjon med formålsgrense arealplan 06.05.11.pdf
Snitt 23.03.11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut