'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av Øya - utlegging til offentlig ettersyn. Avsluttet.

I tråd med plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 vedtok utvalg for plan og kommunalteknikk i møte 21. juni 2011, sak 37/11, å sende forslag til reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av Øya, plan nr. 0828, datert 10. juni 2011, på høring.

Det vises til saksframlegget i saken. Forslaget er fremmet som kommunal plan.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av Brevik indre havn og å få løst byens store parkeringsproblem gjennom en realistisk og framtidsrettet parkeringsløsning. En viktig målsetning med planen er å sikre det bevaringsverdige bygningsmiljøet i byen, samt å utvikle dette videre til et levende og mangfoldig bysenter med forankring i byens maritime historie, identitet og særtrekk som en tett og intim trehusby. Planen legger til rette for god offentlig tilgjengelighet, attraktive byrom, og en utvikling av byens indre havn som ivaretar havnens historie.

Mulige merknader sendes Porsgrunn kommune, Byutvikling, PB 128, 3901 Porsgrunn som e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 2.9.2011. Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Byutvikling. Saksbehandler er Gunnar Berg, telefon 35547429/97495287.  

828_Regplan Brevik med indre havn.pdf

Saksframlegg sak 37-11.pdf

Planbestemmelser.pdf

Framlagte illustrasjoner 20.06.11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut