'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Osebakken park - underretning om offentlig ettersyn og invitasjon til orienteringsmøte. Avsluttet.

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 12.04.11 (sak 18/11) å legge et privat forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Osebakken park.

Osebakken parkForslag med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 06.05.11 – 17.06.11.

Planområdet er ca. 36 daa og ligger ca. 1,5 km nord for Porsgrunn sentrum. Området grenser mot Borgestad gård i Skien i nord og i Porsgrunnselva i vest. Selve utbyggingsområdet grenser mot jernbanelinja i øst og eksisterende boligområde samt næringsområde i sør. I planområdet inngår i tillegg Vidarsgate og arealer i og langs FV32 i øst.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 12 boligblokker med til sammen ca. 175 leiligheter.

Reguleringsplanforslaget er i tillegg til å være lagt ut på denne nettsiden også lagt ut på Servicesenteret, Storg. 153. Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 17.06.2011

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Byutvikling.
Saksbehandler: John Lium, tlf 35 54 74 21.

Byutvikling inviterer til et informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget  tirsdag 24.05.11 kl. 18.00. Møtested er kantina i Teknisk byggs 2. etg, Rådhusgata 7.

Alle er vel møtt!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut