'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Grava, Heistad - offentlig ettersyn. Avsluttet.

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 05.10.10 (sak 43/10) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Grava - Heistad, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 22.10.10 – 03.12.10.

Grava HeistadPlanområdet ligger ca. 500 m vest for Breviksvegen er ca. 8,3 daa. Planområdet er sørøstre del av landbrukseiendommen Grava Søndre (gnr 66/bnr 1). Planområdet grenser i nord og vest mot gårdens innmark. I øst grenser området mot et friområde og en g/s-veg. Sørgrensa følger vegen Grava Terrasse.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 3 eneboliger og 2 to-mannsboliger.

Samlet saksframstilling PKT-møte 05.10.10.pdf
21.09.10 Beskrivelse Grava 10.pdf
21.09.10 Reg.bestemmelser.pdf
Reg.plankart 1. gangs behandling.pdf
Oversiktskart 8.pdf
Illustrasjonsplan.pdf

Reguleringsplanforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på Servicesenteret, Storg. 153.  
Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar eller til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 03.12.2010. Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Byutvikling.

Saksbehandler: John Lium, tlf 35 54 74 21.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut