'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bjørkøya med tilhørende konsekvensutredning. Avsluttet.

Underretning om offentlig ettersyn og invitasjon til orienteringsmøte.

BjørkøyaPorsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok i møte 21.06.11 (sak 36/11) å legge ut forslag til reguleringsplan for Bjørkøya, med tilhørende konsekvensutredning, til offentlig ettersyn/høring i perioden 01.07.11 – 02.09.11 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet er ca.1500 daa og omfatter hele Bjørkøya. Planområdet ligger på østsida  av Langesundsfjorden og grenser mot Risøya i sør og Siktesøya i sørøst.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nye hytteområder/videreutvikle Herøya Arbeiderforening sitt feriested og hytteområder, samt å øke tilgjengeligheten for allmennheten til strandområdene og andre naturområder.

Videre er hensikten å øke tilgjengeligheten ved universell utforming. I planforslaget legges til rette for bygging/etablering av ca. 100 nye hytter og ca. 38 nye utleieenheter. 13 eksisterende hytter foreslås revet og ca. 50 eksisterende hytter oreslås regulert til frittliggende fritidsbebyggelse.

Reguleringsplanforslaget, med sentrale saksdokumenter, er lagt ut på kommunens servicesenter, Storgata 153.  

Mulige merknader sendes Porsgrunn kommune, Byutvikling, Pb 128, 3901, eller som e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no, innen 02.09.2011.

Send inn elektronisk høringssvar her.

Eventuelle spørsmål til planforslagene kan rettes til Byutvikling.

Saksbehandler: John Lium, tlf 35 54 74 21

Orienteringsmøte
I forbindelse med det offentlige ettersynet av reguleringsplanforslaget for Bjørkøya, inviterer Byutvikling til et åpent orienteringsmøte onsdag 31.08.11 kl.18.00 i kantina i 2. etg i Teknisk bygg, Rådhusgata 7.

Alle er vel møtt!

Plankart (pdf)

Planbeskrivelsen (pdf)

Illustrasjon av reguleringsplan (pdf)

Kommunens fastsetting av planprogram (pdf)

Konsekvensutredning mai 2011 (pdf)

Tillegg til konsekvensutredningen (pdf)

Vedlegg til konsekvensutredningen (pdf)

Reguleringsbestemmelser (pdf)

Modellbilder/illustrasjoner (pdf)

Saksframlegg i sak 36-11 (pdf)

Saksprotokoll i sak 36-11 (pdf)

Naturtypekartlegging (pdf)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut