'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bassebo steinbrudd,

Et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bassebo steinbrudd,

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 04.12.12
(sak 70 /12) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bassebo
steinbrudd, med tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn/høring i
perioden 28.01.13 – 11.03.13.

Planområdet er ca. 215 daa og ligger i østlige del av eiendommen Bassebo
gnr 23/bnr 1 i Langangen, nærmere bestemt øst for Langevannet og Mørjevegen
(Fv 60), nær fylkesgrensa mot Vestfold. Planområdet innbefatter driftsveg fra Fv 60
som delvis i vest grenser mot gnr 23/bnr 2 sin utmark. For øvrig grenser planområdet
til gnr 23/bnr 1 sin utmark.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et steinbrudd for
uttak av larvikitt.

Reguleringsplanforslaget, inkl. konsekvensutredningen, er lagt ut på
Servicesenteret, Storgata. 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn,
Eller som epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  innen 11.03.2013.
Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Byutvikling.
Saksbehandler: John Lium, tlf 35 54 74 21.

Sentrale dokumenter i saken:

00. Oversiktskart.pdf

01. Saksprotokoll PKT-sak 70-12.pdf

02.Saksframlegg i PKT-sak 70-12.pdf

03. Plankart forslag til reguleringsplan.pdf

04. Reg.bestemmelser dat. 21.11.12.pdf

05. Planbeskrivelse 21.11.12.pdf

06. Konsekvensutredning 21.11.12..pdf

07. Illustrasjon Snitt S01 A2 21.11.12.pdf

08. Illustrasjonsplan 02 A2 21.11.12.pdf

09. Støyrapport, Skomedal 21.11.12.pdf

10. Konsekvensutredning naturmiljø 14.06.10.pdf

11. Utsnitt kommuneplanens arealdel 21.11.2012.pdf

12.Kommunens fastsetting av planprogram, PKT-sak 55-11.pdf

13. Fastsetting av planprogram, saksprotokoll i PKT-sak 55-11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut