'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Gråbjørnvegen 19 - underretning om offentlig ettersyn. Avsluttet.

Porsgrunn kommune, Utvalg for plan og kommunalteknikk, vedtok 20.04.10 (sak 15/10) å legge et forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Gråbjørnvegen 19, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.10 – 02.07.10.

Utvalget satte som forutsetning for offentlig utleggelse at planforslaget skulle justeres noe for å være helt i samsvar med kommuneplanens utfyllende bestemmelser om krav til uteoppholdsareal. Dette er nå utført.

PlantegningPlanområdet er ca. 4,3 daa og ligger på Øvre Bjørntvedt. Planområdet grenser i sør mot Brekka. I nord grenser området mot ubebygd boligareal og Gråbjørnvegen. I øst og i vest grenser området mot eksisterende eneboligbebyggelse. 

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med bygging av nye boliger i form av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Det legges opp til seks nye boligenheter i tillegg til to eksisterende enheter i den ombygde villaen på eiendommen. 

Sentrale plandokumenter
Planbeskrivelse 07.05.10.pdf
Planbestemmelser 07.05.10.pdf
Reg.plankart 07.05.10.pdf
Utsikt fra bebyggelse sør for Brekka.pdf
PKT-sak 15-10.pdf
Illustrasjonsplan 07.05.10.pdf
19.05.10 Gråbjørnveien Solstudier.pdf

Reguleringsplanforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på Servicesenteret, Storg. 153. Eventuelle merknader merknader sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar  eller pr post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 02.07.2010. 
Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til Byutvikling.
Saksbehandler: John Lium, tlf 35 54 74 21.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut