'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til planprogram for endring av kommuneplanens arealdel i Porsgrunn og Skien kommuner. Høringsperiode 01.07.10 – 09.09.10. Avsluttet.

Varsel om planarbeid for endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i sammenheng med nye parkeringsnormer.

I sammenheng med fellesprosjektet om parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien
kommuner (og som ledd i Bystrategiarbeidet og Framtidens byer) varsles med
dette om en delvis revisjon av arealdelen i begge kommuner iht. Plan og
bygningsloven § 11-17.

Intensjonen er å legge til rette for endrede parkeringsnormer som skal utgjøre
nye bestemmelser til arealdelen. Samtidig med denne varslingen sendes også et
planprogram som redegjør nærmere for formål, planprosess og
deltagelse/medvirkning. Planprogrammet sendes relevante høringsinstanser og
er samtidig utlagt ved servicesentrene i både Porsgrunn og Skien i perioden
01.07.10 – 09.09.10.

Parkeringsnormene er differensiert i tre soner (A,- B,- og C-soner) hvor A-sonen
omfatter bysentrum med best kollektivtilgjengelighet. Normene gjøres gjeldende
ved nyetableringer.

Parkeringsnormer.pdf

For nærmere informasjon vedr. grunnlaget for revisjonen, detaljer rundt
parkeringsnormene eller øvrige spørsmål,- kontakt:
Arne R. Lunde, tlf. 35 54 74 31, mail: arne.lunde@porsgrunn.kommune.no,
Jon Keim, tlf. 35 54 74 26, mail: jon.keim@porsgrunn.kommune.no,
Sigbjørn Hjelseth, tlf. 35 58 11 05, mail: sigbjorn.hjelseth@skien.kommune.no,
Jan Holm, tlf. 35 58 11 13, mail: jan.holm@skien.kommune.no

Saksdokumentene er lagt ut ved Servicesenteret, i Porsgrunn, Storgata 153 og på
Servicesenteret i Skien, Kaffehuset,1.etg. Henrik Ibsensgate 2.

For evt. skriftlige innspill vedr. forslag til planprogram, kan disse sendes fortrinnsvis via elektronisk høringssvar  eller  pr. post til Porsgrunn kommune, Pb. 128, 3901 Porsgrunn innen høringsfristen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut