'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Bassebo steinbrudd i Langangen, detaljregulering med konsekvensutredning – planprogram fastsatt av kommunen 27.09.11

Det er i samband med igangsatt privat detaljreguleringsplanarbeid for Bassebo steinbrudd i Langangen krav om utarbeidelse av konsekvensutredning.

Sammen med varslet om igangsatt detaljreguleringsplanarbeid har det vært lagt ut et forslag til planprogram for denne konsekvensutredningen til offentlig ettersyn/høring i perioden 08.03.11 til 19.04.11.

Forslaget til planprogram er utarbeidet av Feste Grenland as, Golder Associates as samt eier av Bassebo (gnr 23/bnr 1) Stig Axel Olsen.

I planprogrammet redegjøres for:

- Om planarbeidet
- Planen og planforslaget
- Overordnede rammer og premisser
- Alternativer - Utredningstemaet
- ROS-analyse
- Etterbruk
- Planprosess
- Adresseliste

30.09.11 Oversiktskart mv.pdf
Saksframlegg PKT-sak 55-11.pdf
Saksprotokoll PKT-sak 55-11.pdf

Det er innkommet ti uttalelser til forslaget til planprogram/planarbeidets igangsettingsvarsel.

Som ansvarlig myndighet fastsatte/vedtok Porsgrunn kommune, ved Utvalg for plan og kommunalteknikk, planprogrammet, sist dat. 12.08.11, med to endringer, i sitt møte 27.09.11 (sak 55/11).

I samlet saksframstilling i denne saken er planprogrammet inkludert.

Med grunnlag i planprogrammet vil planforslagsstiller Stig Axel Olsen nå få utarbeidet et konkret forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Bassebo steinbrudd.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut