'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for Røeodden på Sandøya, detaljregulering

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 18.09.12 i sak 48/12 å legge privat forslag til Reguleringsplan for Røeodden på Sandøya.

IllustrasjonsbildePrivat forslag til Reguleringsplan for Røeodden på Sandøya, detaljregulering med tilhørende bestemmelser, ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10.12 til 16.11.12.

Planområdet dekker et areal på ca 55 daa og ligger mot Kalven sørøst på Sandøya. Planområdet er i dag bebygd med 7 fritidsboliger.

Planforslaget er fremmet av grunneier eiendomsselskapet Dåpan as og hensikt med planforslaget er å legge til rette for en fornying av eksisterende fritidsbebyggelse og å oppføre 3 nye hytter på eiendommen 33/34, og å sikre allmenn tilgjengelighet og å ivareta vern av viktige naturtyper.

Planforslaget med tilhørende bestemmelser er lagt ut på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Eventuelle merknader må sendes Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 16.11.12, fortrinnvis via via elektronisk høringssvar.

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes Byutvikling ved saksbehandler: Lars-Petter Ose, tlf. 35 54 78 50.

1 OVERSIKTSKART 1X.pdf
Røeodden ILLUPLAN A3 1X.pdf
Røeodden LANDSKAPSFOTO A3 1X.pdf
Røeodden PLANBEST 1X.pdf
Røeodden PLANKART A2 1000 1X.pdf
Røeodden SAKSFRAMSTILLING 1X 18.09.12.pdf
Røeodden VEDTAK 1X 18.09.12.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut