Vigsler utsettes

Innhold

Porsgrunn kommune ønsker å gjøre sitt for å begrense smittefare. I den forbindelse har vi besluttet å utsette vielser som er bestilt.

I første omgang utsetter vi alle vielser ut april måned – med øyeblikkelig virkning.
Vi tar heller ikke imot bestillinger på nye vielser nå.
Dersom det er kritisk nødvendig å gjennomføre vielse nå, ber vi om at du kontakter oss på telefon 35547000. Spør etter Hilde eller Gitte.

Vi beklager de ulemper og skuffelse det medfører for dere, og håper vi får anledning til å gjennomføre vielsen ved et senere tidspunkt.

OBS! Det er mulig at utsettelse vil medføre at dere må søke om ny prøvingsattest. Se gyldighetsdato.

Til toppen