Videreføring av "rødt nivå" i grunnskolen også etter juleferien. Unngå nyttårsfester og lignende.

Innhold

Porsgrunn kommune har på grunn av smittesituasjonen i Grenland valgt å videreføre «rødt nivå» i grunnskolen også etter juleferien.

Porsgrunn kommune har pga smittesituasjonen i Grenland valgt å videreføre «rødt nivå» i grunnskolen også etter juleferien. Vi innfører det også i barnehagene fra og med 4. januar.
Beslutningen gjelder inntil videre. Ansatte, foreldre og andre berørte får melding senest innen kl 12 i morgen. Meldingen sendes også private skoler og barnehager.

Her er en lenke som forklarer nivåinndeling: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Det viktigste bidraget for å forebygge smitte er likevel hva hver og en av oss gjør før skolene starter på det nye året.

Ber om at alle unngår nyttårsfester og lignende, men holder seg til egen husstand og sine nærmeste.

 

Til toppen