Vi er i finalen!

Innhold

Porsgrunn er 1 av 3 finalister i kampen om å bli Norges mest attraktive by i 2020

På Kammerherreløkka
Bildet er tatt mellom det nye hotellet og kontorbygget på Kammerherreløkka. Foto: Dag Jenssen

Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2020. Felles for årets finalister er at dette er mindre byer og steder som legger til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape attraktive og levende sentrum.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak kåringen. I begynnelsen av september vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren i midten av september. Prisen skal etter planen deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Om Porsgrunn skriver juryen følgende: 

"Den tradisjonsrike industribyen Porsgrunn har i lengre tid arbeidet systematisk og målrettet med å skape et attraktivt sentrum. Kommunen har satset tydelig på kultur som en generator for byutvikling, med kulturhus, kunsthall, nytt sjøfartsmuseum og ny kirke. Juryen mener Porsgrunn utmerker seg med frisk satsing på arkitektur og på gode byrom, som til sammen endrer opplevelsen og bruken av sentrum.

Det er særlig Kulturkvartalet mellom stasjonen og elva som har sett en spennende utvikling.

Elvepromenaden gjenoppretter kontakten med elveløpet, og flere byrom som Rådhustrappene og den nye Rådhusparken byr på et vell av aktiviteter. Kommunen har gjennom økt fokus på kollektiv, sykkel og gange lagt grunnlaget for en sentrumsutvikling som legger vekt på attraktive og tilgjengelige byrom. Juryen mener Porsgrunn viser hvordan byer og tettsteder med liten vekst og med behov for omstilling kan være offensive og ta grep for å snu utviklingen i ønsket retning; at gjennom å skape et attraktivt sentrum kan en gjøre det attraktivt for boligutvikling i sentrale byområder, heller enn fortsatt byspredning."

Nominasjonen som ble sendt inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2020 (pdf)

 

Langsiktig utvikling av Strandpromenaden, Storgata, og nå Grønn Lenke og Sverresgate: alt legges til rette for gående og syklende og understreker Porsgrunns kvaliteter langsmed elva, også den nye gang- og sykkelbroa som er under planlegging. Langsmed elva er en rekke prosjekter under oppføring, som Powerhouse Telemark og nylig ferdigstilte ”Øya” i elva, videre er transformasjon av Porsgrunn mekaniske verksted og Frednes brygge under planlegging
Elva og knutepunktet kobles sammen gjennom utvikling av kulturkvartalet og siktlinjer gjennom området. Promenaden og gatene langsmed elva, og aksene på tvers mellom elva og knutepunktet danner tilsammen et finmasket nettverk i sentrum.
Til toppen