Veien over Porsgrunnbrua stenges i fire uker

Innhold

Fra og med mandag 30. mai til 27. juni må vegsystemene inn mot Franklintorget stenges for trafikk. Bussene får nytt kjøremønster i denne perioden.

Dette skyldes av arbeid på fylkesveg 356 og Skomværgata i forbindelse med bygging av nytt Franklintorg.

Masser skal skiftes ut, asfalt/kantstein skal legges og gangfelt skal støpes. Herdetid på støpearbeidet er 2-3 uker.

Bussene kjører annen vei

Bussene må kjøre via Drangedalsvegen, Frednesbrua og Kirkehaugen.

Myke trafikanter

Fotgjengere og syklister kan passere over Porsgrunnsbrua og øvrige gang-/sykkelfelt rundt Franklintorget er åpent for myke trafikanter.

Blir godt skiltet

Stengingen blir skiltet godt over et større område på alle innfartsveger inn mot Porsgrunn. Det blir satt opp fysiske sperringer ved Porsgrunnsbrua og skiltportalen i Raschebakken/Skippergata.

Alternative kjøreruter

  • Trafikken blir regulert og anvist om Frednesøya til riksveg 36 og rundkjøring på Vestsiden, fylkesveg 356-Rv.36.
  • Lyskryssene i begge ender av stenging settes i gulblink for å hjelpe trafikkstrømmen i omkjøringsveien.
  • Vegstrekning Linaaesgate (Fv. 356) fra rundkjøring ved Vabakken og frem mot brua ved PP-krysset er åpen for toveis trafikk.
  • Vegstrekning fra Ferjegata og sørover i Skomværgata er åpen for toveis trafikk med lysregulering i Ferjegata og i Skomværgata 18. Det blir fysisk sperre inn mot torget i Skomværgata.
  • Storgata vil være åpen for toveis ferdsel fra krysset Skomværgata/Storgata og sørover til Winthersgate.

Alle vareleveringer til butikker og annet næringsliv må skje ved innkjøring fra de sidegatene som er åpne.

Innkjøring til Down Town fra sørsiden

Innkjøring/utkjøring fra parkering Down Town blir fysisk sperret ved brua. Ferdsel til og fra kjøpesenteret må skje fra Kulltangvegen/Tollbugata.

 

Til toppen