Vedtok krisetiltak for idretten i Porsgrunn

Innhold

Utvalg for barn, unge og kultur vedtok onsdag en rekke tiltak som skal bidra til å hjelpe idrettslagene i den situasjonen de er i som følge av koronapandemien.

- Det er krevende for mange. Det gjelder både økonomi, rekruttering og det å holde interessen oppe blant medlemmene. Vi håper tiltakene blir tatt godt imot, sier ordfører Robin Kåss.

- Vi synes idrettsavdelingen i samarbeid med Porsgrunn Idrettsråd har gjort en god jobb i kartleggingen og forslag til oppfølging og tiltak, forteller leder av Utvalg for barn, unge og kultur Anders Rambekk.  

- Porsgrunn kommune har stor oppmerksomhet på barn og unge og anser lags- og foreningslivet som en vesentlig faktor for gode oppvekstvilkår, sier han.

Begge er enige om at det er av stor betydning både for folkehelsen og sosial bærekraft at vi opprettholder et mangfoldig og aktivt idretts- og foreningsliv også etter korona.

Dette er de konkrete tiltakene som ble vedtatt:

  • Kommunen fakturerer ikke halleie for perioden fra mars-juni 2020.
  • Midler avsatt til «tilskudd til anleggsutvikling» for 2020 (kr. 263 000) omdisponeres til «krisepott» for klubber med privateide anlegg. Midlene fordeles av idrettsadministrasjonen i samråd med Porsgrunn idrettsråd.
  • Kommunen gir tilskudd tilsvarende utgifter til eiendomsgebyrer for ett kvartal for de klubbene som faktureres for kommunale gebyrer, innenfor en totalramme på kr. 100 000. Beløpet inndekkes i tertialrapport.
  • Kommunen vil i samarbeid med idrettsrådet legge til rette for rekrutteringstiltak når idrettsaktiviteten starter opp igjen.
Til toppen