Vanningsforbudet er opphevet

Innhold

Forbudet med å vanne med spreder/dryppslange er opphevet for Porsgrunn kommune.

På bakgrunn av nedbør og med det mindre behov for vanning, oppheves det generelle forbudet mot å vanne med spreder/dryppslange som ble innført 15. juni i sommer.  

Vi oppfordrer allikevel våre innbyggere til fortsatt å begrense vanningen til et minimum, slik at vi unngår å gjeninnføre restriksjonene.

Vi vil også takke dere alle for å ha respektert forbudet og gjennom en felles dugnad med å ikke vann med spredere/dryppelanger har bidratt til en sikker vannforsyning i kommunen.

Til toppen