Vårrengjøring i Porsgrunn kommune

Innhold

Porsgrunn kommune begynner vårrengjøringen av byen, mandag 21 mars. Vi starter med sentrumsområdene i Porsgrunn og Brevik, samt hoved-sykkelrutene. Deretter boliggater og fortau.

Vi har som mål å være ferdige innen 1. mai.

Vi gjør oppmerksomme på at selv om dere ser en sopebil i en gate, kan det ta noe tid før den kommer til din gate. Dette gjøres etter et fastsatt system for best mulig effektivitet på rengjøringen. De store grusmengdene medfører også at det er mulig at ikke all grusen blir sopet opp på første runde, men at vi kommer tilbake igjen litt senere.

Mye strøsand og grus om vinteren gir enda mer svevestøv om våren. Alle sopebilene har krav på utstyr som også tar opp mye av det helseskadelige støvet pm10.

Også sopebilene kommunen leier inn fra entreprenørene har de siste årene fått samme krav til utstyr for partikkelopptak som det kommunen bruker.

Hva kan du gjøre for å hjelpe til?

Følg med, og unngå å parkere langs vegene og gatene som sopes.

Mangelfull soping kan meldes inn til kommunen etter 1. mai.

Vi takker for at dere viser tålmodighet rundt dette.

Til toppen