Utvidet søknadsfrist for bostøtte til høye strømutgifter i desember, januar og februar

Innhold

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.

Dette er endringene:

  • Grensene for inntekt er økt
  • Reglene for formue er midlertidig fjernet
  • Ekstrautbetaling av strømstøtte til alle bostøttemottakere

Regjeringen har utvidet fristen for å søke bostøtte til 1. april for desember, januar og februar. Dette for å unngå at personer går glipp
av støtten fordi de søker for sent.

Du kan lese mer om endringene på husbanken.no

Der kan du også sjekke inntektsgrensene, beregne bostøtten med bostøttekalkulatoren og søke på bostøtte.

Kontaktperson; Tone Fjellvik, NAV Porsgrunn, Bostøttekontoret

Mobil; 412 79 293

Til toppen