Utvider bruk av munnbind i hjemmetjenestene

Innhold

Som et forebyggende tiltak innføres det bruk av munnbind i hjemmetjenesten i Porsgrunn.

Tiltaket kommer i tillegg til den praksisen som er etablert fra tidligere, med bruk av munnbind ved mistanke om eller bekreftet smitte, og ved infeksjoner generelt.

Dette begrunnes med at kommunene i Grenland har et tett integrert bo- og arbeidsmarked, og at Skien på grunn av smittesituasjonen der har innført et slikt tiltak.

Tiltaket innføres så snart det er praktisk mulig og gjelder – på samme måte som i Skien – til 2. desember 2020. Fagmyndigheten utarbeider nærmere retningslinjer for tiltaket.

Til toppen