Utfører tilsyn med solarier

Innhold

Miljørettet helsevern i Grenland vil på vegne av kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien gjennomføre tilsyn med solarievirksomheter i nevnte kommuner i løpet av uke 11 og 12.

Tilsynene er en del av en nasjonal tilsynskampanje.

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av hudkreft, årlig rammes ca. 5500 nordmenn av hudkreft. Tall fra 2021 (Folkehelseprofilen 2021) viser at Vestfold og Telemark er blant de fylkene i landet med flest nye hudkrefttilfeller.

Forskning viser at soling i solarium gir økt risiko for hudkreft og risikoen øker når bruken av solarium starter i ung alder. I Norge har vi hatt 18 års aldersgrense for bruk av solarium siden 2012. Til tross for dette viste Kreftforeningens solvaneundersøkelse for ungdom i 2020 at 2 av 10 ungdom i aldersgruppen 15-17 år hadde brukt solarium.

Hensikten med tilsynskampanjen er å sikre at virksomheter som tilbyr soling i solarium følger Strålevernforskriften. Forskriftens formål er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Under tilsynet undersøker Miljørettet helsevern i Grenland blant annet om virksomhetene har et tilfredsstillende system for alderskontroll, om virksomhetene informerer kundene om risikofaktorer ved solariebruk og om ansvarlige i virksomhetene har bestått solarieprøven. 

Les mer om sol og solarium på dsa.no

Til toppen