Ungdata 2021 - Hvordan har ungdom det og hva driver de med i fritiden?

Innhold

Fra mandag 1. mars får barn og ungdom i alle kommuner i hele Vestfold og Telemark fylke tilbud om å delta i årets Ungdata-undersøkelse.

Den anonyme og frivillige undersøkelsen gir barn og unge en unik mulighet til å fortelle om hvordan de har det, hva de er opptatt av og ikke minst hvordan korona-pandemien påvirker dem.

Over 28 000 elever i fylket vårt får tilbud om å svare på undersøkelsen. For å få et riktig bilde av hvordan barn og unge har det, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen, og det har vært en høy svarprosent tidligere år. I 2018 svarte for eksempel 91% av ungdomsskoleelevene i Porsgrunn på undersøkelsen. Resultater fra Ungdata undersøkelsen gir ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Resultatene gir også kommunen kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår og til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.

Til toppen