Trygg servering fra buffet og salatbar

Innhold

Forbudet mot å servere mat som buffet er opphevet

Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10. juli 2020. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om servering av mat som buffet.

Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften § 14a andre ledd, er ikke endret. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1. 

Det er også viktig at serveringssteder med buffet sørger for avstandskravet overholdes i køen.

 

Til toppen