Tilsyn av barn i barnehager og skoler

Innhold

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gir en dispensasjon for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Dette gjelder i den perioden barnehagene eller skolene er stengt.

Kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritisk oppgave

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon 
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver, for eksempel industrivernpliktige virksomheter. Dette vil omfatte personer tilknyttet redningstjenesten som hører innunder hovedredningssentralene. Dette omfatter redningsberedskap, brannvern, sivilforsvar og kjemikalie- og eksplosivberedskap. For oss gjelder det også deler av industrivirksomheten på Herøya og Frier Vest.

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal i hovedsak være i SFO-alder, men barn under 12 år kan vurderes.
  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Familien finner ikke andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Foresatte som ønsker å få en vurdering på om de har slike rettigheter til plass, kontakter barnehageleder eller rektor. 

Barn med utvidede omsorgsbehov

For å hindre spredning av smitte er kommunen pålagt å ha en restriktiv praksis. Den enkelte skole og barnehage vil gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Foresatte som ønsker å få en vurdering på om de har slike rettigheter til plass, kontakter barnehageleder eller rektor.

Om tilbudet

Barn som skal benytte seg av tilbudet må være friske og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Omsorgstilbudet vil foregå innenfor barnehage og skole sin ordinære åpningstid, men begrenses til behovet den foresatte har. Det gjøres individuelle avtaler på tidspunkt og dager i uken hvor behovet er tilstede. Elever som ikke til vanlig har plass i SFO, kan ikke benytte seg av et tilbud ut over skoletiden.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om barn som ikke kan være hjemme

Til toppen