Tilskudd til tiltak eller aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse

Innhold

Organisasjoner som arrangerer aktiviteter eller gjør tiltak for personer med funksjonsnedsettelse kan søke om tilskudd

Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse gir lokale lag og foreninger tilhørende Porsgrunn kommune mulighet til å søke om tilskudd.

Søknadsfrist 15. mai 2022

Det er kriterier for hvordan tilskudd skal prioriteres. Saksbehandlingen baseres i tillegg på en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad.  

Følgende kriterier legges til grunn forbehandling av søknadene:

  • Organisasjon med lokal forankring
  • Organisasjonenes formål er rettet mot aktiviteter eller tiltak for personer med funksjonsnedsettelse
  • Tiltakene må være rettet inn mot innbyggere i Porsgrunn
  • Organisasjoner som tidligere har mottatt tilskudd må legge ved informasjon om hva dette har blitt benyttet til
  • Søknaden må inneholde beskrivelse hva tilskuddet skal brukes til og kostnadsoversikt.

Tildeling av tilskudd behandles i kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse.

Søknaden sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Søknaden merkes : Tilskudd  kommunalt samarbeidsråd

Til toppen