Tilskudd til sykkelparkering ved dagligvarebutikker

Innhold

Søk om tilskudd til sykkelparkering ved din dagligvarebutikk! Bypakke Grenland har 1 million kroner å dele ut til etablering/oppgradering av sykkelparkering ved dagligvarebutikker i Skien, Porsgrunn og Siljan. Tilskuddet dekker 50% av kostnaden for sykkelparkeringen, maks 40 000 kroner. Kommunene behandler søknadene fortløpende, så det er førstemann til mølla, og frist for å sende inn søknad er 1. mai 2020.

Mange korte turer til dagligvarebutikken gjøres i dag med unødvendig bruk av bil. Sykkelparkering av høy kvalitet gjør det enklere å benytte sykkel, og kan øke antallet som sykler til butikken. I dag er det flere dagligvarebutikker i Porsgrunn som ikke har sykkelparkering. Av butikkene som har sykkelparkering, er mange av dem av lav kvalitet, og sykkelparkeringen er ikke alltid like lett å finne og/eller er plassert for langt unna inngangen.

For syklende kunder vil sykkelparkering (eller mangel på det) bidra til deres førsteinntrykk av dagligvarebutikken: sykkelparkering av høy kvalitet bidrar til et positivt førsteinntrykk av dagligvarebutikken. God sykkelparkering gjør det enklere å benytte sykkel til og fra butikken, det er mer miljøvennlig enn å kjøre bil, og kan bidra til at flere får beveget seg mer i hverdagen.

For å søke om tilskudd til sykkelparkering, les informasjonsbrevet og fyll ut søknadsskjemaet, send dette til Porsgrunn kommune v/Elise Brændaas innen 1. mai 2020.

 

Til toppen