Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

Innhold

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver vil midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales allerede i mai.

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.
Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.
Les mer om dette på regjeringens nettsider

Til toppen