Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Innhold

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Porsgrunn kommune har fått kr 659 000,- som skal fordeles på frivillige organisasjoner etter søknad.

Det kan søkes om: 

  • prosjektmidler til lokale tiltak
  • driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Om regler for tilskuddet og søknadens innhold (pdf)

Søknadsskjema (pdf)

Søknadsfrist er 27. mars 2022.

Kontaktperson er John-Christian Moen/ NAV Porsgrunn john-christian.moen@nav.no Mobil: 41 76 01 96

Søknad sendes via e-post til nav.porsgrunn@nav.no

Til toppen