Tilskudd til betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt

Innhold

Etter visse regler kan det søkes om tilskudd til betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer.


Husstandens samlede brutto inntekt i 2019 må, før fradrag, ikke være over:

  • kr. 220.000,- for enslige
  • kr. 300.000,- for ektepar/andre.

Formue: Fribeløp kr. 100.000,- - overskytende: 65 % blir tillagt inntekt

Tilskudd til betaling av eiendomsskatt og VAR gebyrer utgjør:

  • Inntil 50 % reduksjon av eiendomsskatten
  • Inntil 50 % reduksjon av vann, kloakk, renovasjonsavgift

Søknadsfrist 15.mai 2020

Ta kontakt med Servicesenteret dersom du ønsker mer informasjon om ordningen.

 

Til toppen