Tildeling av tilskudd 2020 til brukerorganisasjoner innen helse – omsorg eller sosialtjenesten

Innhold

Brukerorganisasjonene utfører et viktig arbeid overfor medlemmene sine og er et nyttig supplement til de kommunale tilbudene.

For å stimulere til at dette arbeidet videreføres, har Porsgrunn kommune kr. 100 000,- til fordeling. Tilskuddet deles ut en gang pr. år, etter vedtak i utvalget for helse og omsorg.

Kriterier for tildeling av tilskudd:

  • Det gis tilskudd til organisasjoner med lokal forankring
  • Tilskuddet gis til organisasjoner som ivaretar brukere innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene
  • Tiltakene skal være rettet inn mot innbyggere i Porsgrunn
  • Organisasjoner som tidligere har mottatt tilskudd bes legge ved informasjon om hva dette har blitt benyttet til.
  • I søknaden må det opplyses om organisasjonen har andre kommunale tilskudd, eller overføringer direkte fra virksomheter i kommunen.

Søknader som allerede er kommet inn, vil bli vurdert sammen med de innkommende

Søknadsfrist: 15. februar 2020.
Søknad sendes: Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen