Tilbyr vaksinedose 3 til personer med nedsatt immunforsvar

Innhold

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Hvis du tilhører en av undernevnte gruppene kan bestille vaksinetime på 35 54 78 00. Velg tastevalg 2. Telefonen er betjent mandag- fredag 08:30-15:00.

De fleste pasienter skal vaksineres i sin hjemmekommune.

Du må ha med legitimasjon og dokumentasjon på at du tilhører aktuelle sykdomsgrupper og er anbefalt en 3. dose. 

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling, de med kompliserte behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

Hvem skal få vaksinedose 3?

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over hvilke medisiner 

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine:  

Se listen her

Angående barn og vaksinedose 3

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Trykk her for mer informasjon om vaksinedose 3.

 

Til toppen