Tilbyr innbyggerne digital hjelp

Innhold

På Servicesenteret og biblioteket ønsker de å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter. Tilbudet er gratis og for alle uansett alder. Du trenger ikke booke tid på forhånd. Veiledningstjenesten fikk nettopp 350 000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Er glade for Digihjelpen
Glade for at de kan presentere Digihjelpen: Ordfører Robin Kåss, avdelingsleder for biblioteket Maria Guribye, servicemedarbeider Heidi Henningsen, servicemedarbeider Agata Jetz, avdelingsleder for Servicesenteret Gitte Helland og kommunalsjef Kari Teigen

Pengene skal brukes til å gjøre veiledningstilbudet permanent og kjent for publikum.

- Kommunal sektor er i full gang med å digitalisere sine tjenester. For at alle innbyggerne skal kunne delta i samfunnet, må vi også tilby hjelp til dem som trenger det, sier kommunalsjef for administrasjon og støtte, Kari Teigen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet til deler fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et slikt tilbud. Porsgrunn kommune fikk mest av alle kommunene som har søkt om midler.

- Det handler nok både om at vi har jobbet med å få på plass et godt tilbud med rett kompetanse og om at vi har forankret det godt i ledelsen, sier avdelingsleder på Servicesenteret, Gitte Helland.

- Med litt veiledning får publikum mulighet til å bruke de digitale offentlige tjenestene og oppleve tjenestene som like tilgjengelige. For den enkelte er et minimum av digital kompetanse nødvendig for å kunne være informert og delta i dagens digitaliserte hverdag. Ved å øke den digitale kompetansen vil kommunikasjonen mellom innbyggerne og offentlig sektor kunne bli mer effektiv, sier hun.

Tilbudet skal være for alle - uansett alder. Selv yngre brukere som i utgangspunktet kan synes å være digitale og ivrige brukere av for eksempel smarttelefoner og spill, kan ha utfordringer i møtet med bestemte teknologier eller begrepsapparat som benyttes i tilknytning til de offentlige tjenestene.

Synes du nettbank, e-post, digitale søknader og annet digitalt arbeid kan være utfordrende? Ta en tur innom Servicesenteret eller biblioteket, så får du veiledning.

Til toppen