Svømmehallene åpner 14. august

Innhold

Både Kjølnesbadet og Stridsklevhallen åpner med normale åpningstider.

Det blir noen begrensinger på antall besøkende og vi følger nasjonale retningslinjer vedrørende smittevern for svømmehall og idrettshaller. Vi oppfordrer alle om å være nøye med smittevern.

Åpningstider

Hverdager har bassengene åpent fra kl. 16-21. Lørdag og søndag er de åpene fra kl. 11-17

Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller

Svømmeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1.  Personer med symptomer på covid-19 skal ikke være til stede.
  2.  God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
  3.  Redusert kontakt mellom personer.

Det viktigste tiltaket er å forhindre at syke personer besøker anlegget. Alle besøkende må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet. Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt. Det er viktig at det tilrettelegges for minst 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

 Vi tilrettelegger med forsterket smittevern, blant annet ved at:

  • Du blir møtt av klare infoskilt/infoskjermer om god hånd- og hostehygiene.
  • Vi har forsterket renhold.
  • Det er håndsprit tilgjengelig i alle haller, benytt disse aktivt.
  • Husk hold 1 meter avstand og reduser kontakt mellom personer.
  • Vi har stengt annenhver dusj i våre haller

Egen facebookside

På facebooksiden Idrett i Porsgrunn får du blant annet oppdateringer om aktiviteter i svømmehallene

Link til facebooksiden Idrett i Porsgrunn

Mer informasjon om svømmehallene våre

Til toppen