Sverresgate og Stangsgate åpner denne helgen

Innhold

Bypakkeprosjektet «Oppgradering av Sverresgate» er i ferd med å klargjøre strekningen av Sverresgate mellom Aallsgate og Eidangergata for biler, busser og myke trafikanter.

Det siste laget med asfalt blir ikke lagt før til våren. Dette for å oppnå riktig kvalitet på sluttproduktet. Vegstrekningen er å anse som anleggsområde gjennom vinteren, frem til asfalt er lagt.

Røde sykkelfelter skal også legges til våren.

Buss og biltrafikk rutes om via Eidangergata. Olavsgate stenges for gjennomkjøring.

Arbeidene i Stangsgate avsluttes også i løpet av denne uken, slik at adkomst for varelevering og parkering skal fungere fra og med fredag.

Vann og avløpsarbeidene videre ned i Stangsgate tas opp igjen etter at Sverresgate/Hovenggata er ferdigstilt i 2021.

Rett over nyttår starter arbeidene med Domuskrysset.

Se mer info her 

Til toppen