Sverresgate: nå nærmer gravearbeidene seg sentrum

Innhold

Siden oppstarten i februar er nå fornyelse av vann og avløpsledninger fra krysset i Raschebakken og frem til Winthersgate så godt som ferdig. I uke 22 flyttes gravemaskinene ned til krysset Serine Jeremiassens gate.

Her begynner rehabiliteringen av vann og avløpsledninger mot Kirkebakken.

Siden det er vann og avløp som ligger underst i vegen, er det viktig å få fornyet disse først, før man starter opp med kabelarbeider for strøm, belysning og telekommunikasjon for de lokale kabelaktørene. Deretter begynner oppgraderingen av vegen. Planen er å jobbe seg fra Raschebakken og videre nordover mot sentrum forløpende.

Gata får universell utforming, noen steder bredere fortau og alle fortau får ny asfalt. Noen kryss blir innsnevret og det blir flere gangfelt med god belysning.

Koronaforsinkelser

- Mars og delvis april måned ble spesielt krevende for prosjektet. Forsinkelser og ulemper som oppsto som følge av koronakrisen merkes fortsatt, men det jobbes for å hente inn det tapte, sier Bjørnar Andersen, prosjektleder ved kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

- Vi satser fortsatt på å gjøre ferdig anlegget over Kirkebakken før det blir sommerferie, noe som vil kreve mye innsats fremover, sier han.

Fortsatt stengt for gjennomkjøring over Kirkebakken 

Når anlegget i uke 22 utvides til å gjelde fra Winthersgate og ned til Serine Jeremiassen blir det fortsatt begrenset adkomst fra Sverresgate på hele strekningen til Raschebakken. Beboerne i området er varslet om at de må benytte tverrgater for å komme hjem til egen eiendom. Samtidig vil vi tilrettelegge for de som har særskilte behov.

Det blir stengt for gjennomkjøring fra lyskrysset i Serine J/Sverresgate og videre sørover. Lyskrysset vil bli erstattet av en midlertidig lysregulering som regulerer biler og busser til og fra Storgata.

Gående og syklende får passere

Det vil fortsatt bli tilrettelagt adkomst for gående og syklende som blir prioritert forbi anlegget.

Adkomsten til parkeringsplassen til Østre Porsgrunn Kirkes kirkegård er som tidligere tilrettelagt fra sør.

- Vi beklager ulempene anleggsarbeidene medfører og ber de som er direkte berørt om å ta kontakt ved særskilte behov, sier Bjørnar Andersen, og minner på viktigheten av å respektere skilter og anvisninger fra anleggsarbeiderne i området.

- Det er mange graveprosjekter som foregår parallelt i sentrum, med mye detaljer som må koordineres i anleggsperioden, slik at bla ulempene for de berørte blir akseptable i tiden det tar med å fornye byen vår. Bonusen er et bedre sentrum på sikt, minner han om.

Skal bidra til redusert biltrafikk

Den nye gateutformingen skal bidra til ytterlige å redusere biltrafikken og gi bussene bedre fremkommelighet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune. Bypakkeprosjektet er berammet til 85 millioner.

Bjørnar Andersen
STENGT HERFRA: -Det blir stengt for gjennomkjøring fra lyskrysset i Serine J/Sverresgate og videre sørover. Lyskrysset vil bli erstattet av en midlertidig lysregulering som regulerer biler og busser til og fra Storgata, sier prosjektleder Bjørnar Andersen i Porsgrunn kommune. Foto: Birgitte Finne Høifødt
Til toppen