Strøsand

Innhold

Som privatperson kan du hente gratis strøsand fra 4 lagringsplasser i kommunen.

Strøsanden er kun tenkt til privat bruk. Praksisen er at man ikke kan komme med henger og fylle opp. Men alle kan ta med litt i en bøtte eller pose.

Her kan du hente gratis strøsand selv:

  • Aallsgate: Halvtekke i krysset mellom Aallsgate/Jonsokgata.
  • Versvikvegen: Halvtekke i enden av vegen
  • Frednesbrua:  Ved Esso på Frednesøya
  • Langangen: ved båthavna/renseanlegget

Tilbyr hjemkjøring
Lions tilbyr seg å kjøre strøsanden hjem til folk i små sekker. For jobben tar de 75 kroner. All inntekt de generer fra dette går i all hovedsak tilbake til lokal aktivitet og bidrag økonomisk etter søknader. Interesserte kan ringe Erik Bystrøm på 975 41 313.

Til toppen