Strømstøtte for lag og foreninger

Innhold

Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om strømstøtte for perioden april - juni 2022.

Regjeringen har opprettet en strømstøtteordning for å hjelpe lag og foreninger med de ekstraordinære strømprisene.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfristen er 7. september kl. 13.00.

Les mer om ordningen på lottstift.no

Til toppen