Strengere smitteverntiltak ved besøk på sykehjem og i omsorgsboliger

Innhold

Besøksrestriksjoner vil bli vurdert i de enkelte situasjonene og forsøkt avgrenset til det helt nødvendige. Vi oppfordrer sterkt besøkende til å vise stor grad av aktsomhet ved besøk.

Det er med bakgrunn i dagens smittesituasjon innført omfattende testing av helsepersonell. Vi oppfordrer derfor også besøkende til beboere/pasienter på kommunens institusjoner om å ta en test før de kommer.

Dersom du har det minste grad av luftveissymptomer ber vi, i tråd med nasjonale anbefalinger, om at du holder deg hjemme og avstår fra besøk.

Vi oppfordrer også til at besøkende bruker munnbind inn og ut av sykehjem og i korridorer, stuer og fellesarealer. Hvis det er vanskelig å holde avstand til beboeren/pasienten inne på pasientrommet, ber vi om at du benytter munnbind hvis du klarer å kommunisere og gjøre deg forstått selv når du har på munnbind.

Vi minner også om viktigheten av å ha god håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon ved ankomst.

Til toppen