Stengte veger i forbindelse med arbeider i PP-krysset

Innhold

Nå starter arbeidene i PP- krysset for fullt. I den forbindelse blir flere veger stengt i tiden fremover.

I første omgang stenges Porsgrunnbrua. Dette skjer fra mandag kveld klokken 23:00 til tirsdag morgen 06:00. Dette for å sikre anleggsområdet. I tillegg stenges Gunder Solvesens veg fra mandag 7. oktober og vil være stengt i inntil tre uker.

Flere veger blir stengt i løpet av byggeperioden. Omkjøring blir skiltet. 

  • Vi har gjort flest mulig tiltak for å ta hensyn til beboerne og de næringsdrivende i området. Vi har lagt opp til færrest mulig stenginger og i kortest mulig perioder, men vi håper at det vises forståelse for at vi må stenge noen veger i perioder for å få gjennomført prosjektet, forteller kontrollingeniør i Statens vegvesen Joacim Jensen.
  • Det er veldig bra at det nå blir synlige arbeider. Dette er et ønsket prosjekt som vil løfte byen og bydelen. I anleggsfasen vil det være mange ulemper, og jeg takker for forståelsen og oppfordrer til god dialog i anleggsfasen, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss.

PP-krysset er en del av Bypakke-prosjektet «Grønn lenke». Et prosjekt som skal bidra til at Porsgrunn sentrum får et mer attraktivt bymiljø. Det gjør man både ved tiltak for gang og sykkel, kollektiv og for bymiljøet på strekningen Vabakken-Raschebakken-Jønholtkrysset og med nytt veikryss med lysregulering, sykkelfelt, torg og parkarealer.

Arbeidene i PP-krysset skal stå ferdig før skolestart sommeren 2020.

Til toppen