Stenger campingplasser og gjestehavner

Innhold

Kommuneoverlegene i Larvik, Bamble, Skien og Porsgrunn har vedtatt å stenge campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner. Dette for å begrense koronasmitte.

Dette gjør de med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd.

Følgende forskrift gjelder:

  1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 17.00.

    Leiligheter og andre overnattingsenheter som er tilknyttet vann- og avløpsanlegg og som sammen med leilighetene utgjør en utleievirksomhet og er adskilt fra campingplassen, kan holdes åpne.

  2. Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.

  3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 13. april 2020.
Til toppen