Starter rehabilitering av vann og avløp i Storgata og Stangsgate 24. august

Innhold

Det blir dessverre begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Man må også regne med en del støy og støv. Arbeidet er nødvendig for å skifte ut gamle ledninger i bakken.

Krysset Storgata/Stangsgate og opp til Sverresgate stenges for gjennomkjøring 24. august. Det vil være stengt i 2 måneder, frem til og med 24. oktober.

Fredag 25. august må vi stenge krysset Sverresgate/Stangsgate. Det vil kun være stengt den ene dagen.

Etter at vi er ferdige med krysset Storgata/Stangsgate 24. oktober, åpner vi Storgata for trafikk igjen. Da starter vi arbeid i Stangsgate, på strekningen mellom Storgata og Sverresgate. Der blir det stengt frem til nyttår. Det blir likevel mulig å parkere på parkeringsplassen ved Extra, NRK og Vinmonopolet. Innkjøring blir skiltet.

Det anbefales å benytte Sverresgate fremfor Storgata under hele gjennomføringen av prosjektet.

Utførende entreprenør:

Anleggsarbeidene vil utføres av entreprenør Tveter & Lund AS.

Kontaktperson i prosjektet:

Henning Jarl Haukedal
Ingeniør var Kommunalteknikk, Porsgrunn Kommune
Tlf. arb.: 35 54 70 00 / 924 02 966
E-post: henning.jarl.haukedal@porsgrunn.kommune.no

Kart over området som blir berørt
Kart over området som blir berørt
STENGES: Krysset som stenges i Storgata/Stangsgate
STENGES: Krysset som stenges i Storgata/Stangsgate
Til toppen