Stans i idrett- og fritidsaktivitet for unge og voksne

Innhold

Porsgrunn kommune anbefaler stans i all idrett og annen organisert fritidsaktivitet for unge (fra og med ungdomsskolen) og voksne. Anbefalingen gjelder fra fredag 11. desember og ut året.

Det innebærer også at kommunale fritidsklubber for ungdom stenger fra samme tidspunkt.

Kulturskolen avslutter den fysisk undervisningen med elever fredag 11.12, men avholder digital opplæring i den grad det er praktisk mulig fram til fredag 18.12.

Hvorfor?

Den siste tiden har smittesituasjonen vært krevende både i Porsgrunn og våre nabokommuner.

Smitten har i økende grad rammet lærere og elever, samt at vi ser tendenser til at det «flyttes smitte» både mellom skole og fritid, mellom skoler, og mellom skole og helsevesen.

Det er derfor ønskelig å redusere sosial kontakt ytterligere, ved å begrense treff på tvers av kohorter, skolekretser, alderstrinn og kommunegrenser.

Viktig å huske

Porsgrunn kommune oppfordrer alle til å holde ut og holde minst 1 meter avstand til alle andre enn sine nærmeste. I de neste ukene bør vi alle holde oss mest mulig hjemme, og sammen med færrest mulig. På den måten kan jula bli så normal som mulig.

Tenk også igjennom hvem og hvor mange du omgås, og hvordan – og hold deg hjemme hvis du er syk.

Til toppen