Spredt men ikke i klynger

Innhold

Lena Barth Aarstad har på vegne av Porsgrunn kommune laget en sang som er ment som en oppfordring til Porsgrunns innbyggere om å holde seg hjemme i påsken. Det er også en oppfordring til alle som ønsker å besøke oss om å la være.

Til toppen