Søker pensjonert helsefaglig personell

Innhold

Vi har et stort press på våre helse- og omsorgstjenester på grunn av koronasituasjonen. Vi søker derfor etter sykepleiere, vernepleiere eller hjelpepleiere, som for eksempel har gått av med pensjon eller jobber i andre yrker, og som nå ønsker å bistå kommunen i en krevende situasjon.

De vi søker skal gå inn i vikariater og tilkallingsvakter, både på dagtid, natt og i helger.

Reglene for hvor mye pensjonister kan jobbe er endret. Pensjonen blir ikke avkortet selv om de går tilbake til jobb.

Se jobbannonsen her

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet

Til toppen