Søk om tilgjengelighetsprisen for 2021!

Innhold

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i Porsgrunn kommune

Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming. Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning. Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig steder av ethvert slag i Porsgrunn kommune.

Eksempler:

  • tilgjengelighet til bygninger
  • informasjon
  • kultur
  • friluftsliv
  • idrett
  • arbeid
  • nærmiljø
  • restauranter
  • kaféer

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse tar imot forslag til kandidater.. Forslag sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Søknadsfrist 1. august 2022

Alle innbyggere i Porsgrunn kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen. Kravet for å bli vurdert er at det har blitt foretatt endringer for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Dette gjelder alle former for funksjonshemning, både fysisk, syn, hørsel, usynlige sykdommer e.a.

Kontaktperson:
Leder av kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse i Porsgrunn kommune, Ragnar Anundsen
E-post: Ragnar.G.Anundsen@politiker.porsgrunn.no  telefon: 917 19 136

Til toppen