Søk momskompensasjon på idrettsanlegg

Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet melder at frivillige lag og organisasjoner nå kan søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Dette gjelder frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordningen gjelder alle organisasjoner, lag og foreninger som har en drift rettet mot frivilligheten. Den omfatter ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Disse kan søke: Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt lag og foreninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, under Den Norske Turistforening, under Norges Bilsportforbund, under Det frivillige Skyttervesen, samt aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser og andre sammenslutninger.

Vilkår: Ordningen gjelder for idrettsanlegg som har byggestart etter 1. januar 2010. Dersom utbyggingen skal skje gjennom flere byggetrinn, er det bare byggetrinnet som er sett i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknaden om kompensasjon. Anlegget må være ferdig før søknaden sendes inn. Det må legges ved regnskap og revisorrapport. For å søke, må organisasjonen ha moms høyere enn 15 000 kroner knyttet til prosjektet.

Søknadsfristen er 1. desember

Mer informasjon finner du her – klikk

 

Til toppen