Slik blir det nye Franklintorget

Innhold

Byggearbeidene på Franklintorget vil mest sannsynlig starte opp i 2020. Skisser for hvordan det kommer til å se ut er lansert.

Skisser nytt Franklintorg
Slik skal det nye Franklintorget se ut (Skisse: Statens vegvesen)

Utbygging av Franklintorget er en del av et større bypakkeprosjekt som strekker seg fra Linaaesgate på Vestsiden via Franklintorget til Raschebakken. Dette store prosjektet har en kostnadsramme på 157 mill. kr og innebærer etablering av et gjennomgående og helhetlig tilbud til gående, syklende og kollektivreisende på hele strekningen. Samtidig skal det skape gode byrom og møteplasser for byens innbyggere og legge til rette for gode vilkår for byens næringsvirksomhet. For å lykkes med dette skal trafikken over Porsgrunnsbrua halveres. Det gjøres blant annet ved å fjerne unødvendig gjennomgangstrafikk.

Arbeidet er delt inn i delprosjektene Linaaesgate/PP-krysset, Raschebakken og Franklintorget.

Den påbegynte byggingen av nytt PP-kryss er det første av disse tre delprosjektene som realiseres. 

Det blir lagt opp til informasjon og dialog med næringsliv, gårdeiere og andre interessenter rundt torget før og under bygging.

De midlertidige parkeringsplassene blir erstattet av cirka 10 nye plasser i Raschebakken, rett vest for torget. I tillegg blir det 6 korttidsparkeringsplasser og to plasser for personer med nedsatt funksjonsevne i tilknytning til torget.

Skisse 2 på hvordan Franklintorget skal bli
Slik skal det nye Franklintorget se ut (Skisse: Statens vegvesen)
Til toppen