Skog i fokus på årets Greenlightdistrict

Innhold

Torsdag starter Greenlightdistrict, en tverrfaglig kunstfestival. I år er fokuset satt på skog.

Torsdag sparkets årets Greenlightdistrict i gang - kunstprosjektet som setter søkelys på Grenlands kulturhistorie, industrihistorie og ikke minst naturen i det hele. 

Sarah Jost

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion, som arrangeres annen hvert år. Prosjektet velger for hvert år et nytt tema. Første året var det konsekvensene av distriktets industrihistorie, i 2019 var temaet vann, i år er fokus satt på skog. Skogen er i dag i press, mellom ønsker om bedre utnyttelse og forsteålsen av skog som bærende for et stadig skjørere økosystem. 

Porsgrunn kommune er en av bidragsyerne til årets kunstprosjekt, og støtter blant annet Kunsthall Grenland som presenterer utstillingen Wood & Clay- klikk her for mer informasjon

Festivalen varer fra 15. september og ut oktober, og foruten utstillinger blir det workshops og seminarer, Norske kunsthåndverkeres temautstilling og konferanse, skogsbad, konserter og filmvisninger.

Bak festivalen står Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Skiens Kunstforening.  

Se hele programmet her

 

Til toppen