Skien og Porsgrunn er forbilder for attraktiv byutvikling

Innhold

Vinnere og finalister til Statens pris for bærekraftig byutvikling i 2015-2021 formidler deres arbeid i eksempelsamling utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Porsgrunn var finalist til prisen i 2020, se side 78-81. Her er tema den systematiske oppgraderingen på langs og på tvers av elva, og byutvikling gjennom satsing på kultur og kulturkvartalet. Bevaring og transformasjon parallelt med nyskapende arkitektur, og samarbeidet gjennom Bypakke Grenland presenteres også.

Skien og Porsgrunn vant prisen sammen i 2021, se side 88-97. Forpliktende samarbeid om strategisk byutvikling på flere nivåer, var nøkkelen til at Skien og Porsgrunn vant. Her presenteres strategisk byutvikling gjennom Bystrategi Grenland og Bypakke Grenland. Videre presenteres også Skien 2020 – Handlingsprogram for Skien sentrum, og hvordan bypakkeprosjekter gjør Porsgrunn mer attraktiv.

Samlet er det en rekke byer og steder som presenteres i eksempelsamlingen, til inspirasjon for videre byutvikling.

Eksempelsamlingen er tilgjengelig her (pdf)

Statens pris for bærekraftigby- og stedsutvikling: Siden 2015 er 21 finalister og sju vinnere valgt ut. Stedene varierer i størrelse, særtrekk og hvor i landet de ligger.  Eksempelsamlingen viser et mangfold av forbilder i bærekraftig stedsutvikling.
Statens pris for bærekraftigby- og stedsutvikling: Siden 2015 er 21 finalister og sju vinnere valgt ut. Stedene varierer i størrelse, særtrekk og hvor i landet de ligger. Eksempelsamlingen viser et mangfold av forbilder i bærekraftig stedsutvikling.
Til toppen