Skatteetaten overtar skatteinnkrevingen

Innhold

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Skatteetaten får med det et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvis du har spørsmål til noen av disse områdene ber vi deg om å kontakte Skatteetaten på

800 800 00 eller www.skatteetaten.no

Kommunale krav (kommunens tjenester) håndteres fortsatt av Porsgrunn kommune. Du kan kontakte oss på 35 54 70 00 eller e-post: innfordring@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen