Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 8. juni

Innhold

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep.

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня

The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

Til toppen